Loasaceae

Géneros: 
Chichicaste grandis (Standl.) WeigendGronovia scandens L.Klaprothia fasciculata (C. Presl) Poston
Klaprothia mentzelioides KunthLoasa grandis Standl.(syn)Loasa rudis Benth.(syn)
Loasa speciosa Donn. Sm.(syn)Mentzelia aspera L.Nasa panamensis Weigend
Nasa rudis (Benth.) WeigendNasa speciosa (Donn Sm) WeigendNasa triphylla (Juss.) Weigend subsp. rudis (Benth.) Weigend
Sclerothrix fasciculata C. Presl(syn)