Buxaceae

Géneros: 
Buxus citrifolia (Willd.) Spreng.